• Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
 
 
 
Lugnets Gård AB Lina Andersson Dressyr
Hem Lantbruk Affärsutveckling Entreprenad Galleri
2024-05-27
 
 
Lantbruk   Nötköttsuppfödning   Hästuppfödning
Lantbruk 
Företaget bedriver ett aktivt jordbruk med 70 ha mark. Gården är certifierad hos KRAV. Där ”grunden för den ekologiska produktionen är en omsorg om naturens grundläggande funktioner och global solidariet”.

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för mat, uppbygd på ekologisk grund. Krav har dessutom särskilt höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan.

De odlade grödorna går enbart till den egna produktionen. Djuren hålls i s k ranchdrift, d v s de får gå ute året om, men har tillgång till en ligghall med enskilda liggbås. En ligghall med djupströ finns att tillgå för djuren.

Djuren har alltid fri tillgång på foder och väljer själva när de vill äta, sova, dricka och vandra omkring. Under sommarmånaderna går de självklart ute på stora sommarbeten.
   
 
 
  Lugnets Gård AB
Lugnets Gård 2 · 790 15 SUNDBORN
margona@lugnet.nu