• Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
  • Lugnets Gård
 
 
 
Lugnets Gård AB Lina Andersson Dressyr
Hem Lantbruk Affärsutveckling Entreprenad Galleri
2024-07-23
 
 

Välkommen till Lugnets Gård
Idag
  Företaget bedriver ett KRAV-godkänt ekologiskt lantbruk.
  Företaget bistår med affärsutveckling med fokus på ekonomi – effektivisera flöden, organisation, styrelseuppdrag.
  Företaget utför entreprenaduppdrag inom mark- och anläggning.

Affärsidé
Vårt enkla synsätt kan enkelt summeras: Det mesta går att lösa med "sunt bondförnuft" Enkelt, naturligt och som hemma.

Välkomna till oss på Lugnets Gård!


Historik
Företaget grundades 1982 och dess huvudsakliga inriktning var ny-, om- och tillbyggnationer. När konjunkturläget förändrades 1991 och efterfrågan på byggtjänster minskade, utökades verksamheten till att även omfatta ett lantbruk med köttdjursuppfödning med ekologisk inriktning. Mot slutet av 1990-talet uppmärksammades, att fastighetsskötsel var ett område med stor potential, varför företaget valde att fokusera mer på detta.

Gedigna bygg- och konstruktionskunskaper i botten, ett jordnära förhållningssätt och en redan anpassade maskinpark, gjorde att verksamhetsförändringen kunde ske väldigt smidigt.

För att renodla verksamheten bildades 2006 ett dotterbolag, Lugnets Gård Fastighets AB, där all fastighetsrelaterade verksamhet bedrevs. Dotterbolaget, Lugnets Gård Fastighets AB, såldes våren 2014 till BTF Mark och Trädgård. Verksamheten i fastighetsbolaget fortsätter likt tidigare med ny huvudman.

Sedan 1982 har bolaget även ett medlemskap i DSG sedermera upptaget av Maserfrakt. Således har bolaget även sedan dess utfört maskinentreprenader av varierande karaktär.

   
 
 
  Lugnets Gård AB
Lugnets Gård 2 · 790 15 SUNDBORN
margona@lugnet.nu